OBCHODNÉ PODMIENKY:  

1.1 Spôsob objednania:
          7-dňový  video kurz je celkom ZDARMA = žiadne poplatky.
          Prihlásenie sa prevádza cez FORMULÁR, stačí uviesť krstné meno a email.
         
   1.2 Storno objednávky:
          Objednávku môžete stornovať zaslaním sms, alebo zavolaním
          na 0907 916 297, zo zahraničia: +421 907 916 297

   1.3 Ukončenie prístupu do kurzu:
          Lektor je oprávnený vylúčiť účastníka, ktorý netrénuje,
          alebo inak poškodzuje dobré meno Rýchlokurzu.

         Účastník môže vystúpiť z Rýchlokurzu
         a odhlásiť sa z korešpodencie kedykoľvek.  
       
         Spôsob zrušenia:
         Kliknutím na "Odobrať ma zo zoznamu" v dolnej časti každého emailu
        oznamujúceho novú lekciu, sa nachádza možnosť "odobrať ma zo zoznamu".
        Objednávku je možné zrušiť aj telefonicky, alebo emailom.
 
   PRÁVA A POVINNOSTI:
   2.1 Škola sa zaväzuje:
          Dodať úplne zdarma celých 7 dní Rýchlokurzu hry na gitare.
          Účastník má zároveň počas celého týždňa k dispozícii online pomoc
          lektora - učiteľa - gitaristu.

   2.2 Účastník sa zaväzuje:
          a, Snažiť sa o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku
          b, Neposúvať svoj prístup inej osobe.

DODACIE PODMIENKY
   3.1 Dodacie podmienky:
         Po odoslaní formulára sa osoba stáva účastníkom video kurzu
        a na email jej je odoslaný prístup do kurzovej 1. lekcie.

        Lekcia č. 2 je odosielaná automatickým systémom presne
        o 24 hodín po registrácii. Lekcia č. 3 je sprístupnená o 48 hodín
        po 2. lekcii. V kurze sú účastníkovi odovzdané cenné
        informácie, ktoré môže ako gitarista začať ihneď využívať.

REKLAMÁCIE
   4.1 Spôsob vybavenia reklamácie:
          V prípade nespokojnosti píšte na email  
          Odpovieme Vám najneskôr do 24 hodín