Ako hrať na gitare ZÁKLADNÉ GITAROVÉ AKORDY
KTORÉ SÚ ZÁKLADNÉ AKORDY?
Názvom  ZÁKLADNÉ AKORDY pomenúvame akordy, ktoré hráme bez použitia techniky  premostenia. Inými slovami povedané: sú to všetky akordy okrem tzv.  „barových“.

Do skupiny najčastejšie používaných základných akordov patria akordy: C, C7, Cmaj7, Cadd9, D, D7, Dsus4, Dm, E, E7, Em, Em7, F, Fmaj7, G, G7, A, A7, Asus4, Am, Am7 a H7.


Patrí sem ešte  pomerne veľa ďalších rôznych akordov, napr. celé skupiny zmenšených (0) a  zmenšene malých akordov (dim), či celý chromatický rad akordov Maj –  nasledujúci po akorde Fmaj7…
NAJDÔLEŽITEJŠIE GITAROVÉ „SEDMIČKY“
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..