image1_2
 1. Peter Nagy - Kristínka - KLIK
  Transpozícia: +5
  Em, Am, C, D a G
 1. Z. Smatanová - Nekráčaj predo mnou - KLIK
  Transpozícia -5 (-2 -2 -1)
  C, D, G a Em
 1. IMT Smile - Vrany - KLIK
  Em G, Am, C a H7
 1. Vašo Patejdl - Ak nie si moja - KLIK
  Em, C, D, G a H7
 1. Richard Müller - Srdce jako kníže Rohan - KLIK
  Transpozícia: -5
  C, G, Em a D
 1. IMT SMILE - Duch človeka - KLIK
  Em, Am, C, D, G a H7 (je tam napísaný H, hraj H7)
 1. M. Žbirka - Čo bolí, to prebolí - KLIK
  Transpozícia klikni na "+2" :
  Em, Am, H7, C, D a G
 1. Hegerová - Z. Smatanová - Čerešne - KLIK
  Transpozícia: +2"
  Em, Am, C, D, G a H7 (namiesto H hraj H7)

NEZMEŠKAJ SVOJU PRÍLEŽITOSŤ:
Zaisti si včas vstupenku na online seminár
s nácvikom rytmov prvých 8 piesní
VSTUP NA OBJEDNÁVACIU STRÁNKU - KLIK

3. SUPERRÝCHLE STRIEDANIE - UKÁŽKA
Rovnakým spôsobom trénuj striedanie ďalších akordových dvojíc.Tréningové video. Dĺžka: 5:27

3. SUPERRÝCHLE STRIEDANIE - NÁCVIK
Rovnakým spôsobom (ako vyššie) trénuj striedanie ďalších akordových dvojíc pomocou tohoto videa: