Kategórie
Články

Ako hrať na gitare: Kŕč v ľavej ruke

Čo sa týka kŕča – POZOR – kŕč sa nesmie prekonávať!

Hneď ako ho začneš cítiť, je rozumné s daným cvičením prestať a zmeniť
ho na iné (napr. pri inom akorde křč vôbec nemusíš mať, alebo si chvíľku
potrénuj rytmus na zatlmených strunách).

Snahou o prekonanie (vydržanie) kŕča si môžeme spôsobiť veľmi nebezpečný zápal šliach.