Naučiť sa to nikdy nebolo ľahšie...
Menej skúseným doporučujem najprv zvládnuť ľahký nácvik (video 2), pre "frajerov" je video 1 :-)
Michaelu som našiel na YouTube:
Ľahký nácvik piesne SEN (Lucie)
Copyright 2017 | MarosOravec.com & SkolaHudbyOnline.eu | All rights reserved
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..