Niektoré stránky sa Vám môžu načítavať dlhšie... Ospravedlňujeme sa.
Ako hrať na gitare ZÁKLADNÉ GITAROVÉ AKORDY
KTORÉ SÚ ZÁKLADNÉ AKORDY?
Názvom  ZÁKLADNÉ AKORDY pomenúvame akordy, ktoré hráme bez použitia techniky  premostenia. Inými slovami povedané: sú to všetky akordy okrem tzv.  „barových“.

Do skupiny najčastejšie používaných základných akordov patria akordy: C, C7, Cmaj7, Cadd9, D, D7, Dsus4, Dm, E, E7, Em, Em7, F, Fmaj7, G, G7, A, A7, Asus4, Am, Am7 a H7.


Patrí sem ešte  pomerne veľa ďalších rôznych akordov, napr. celé skupiny zmenšených (0) a  zmenšene malých akordov (dim), či celý chromatický rad akordov Maj –  nasledujúci po akorde Fmaj7…
NAJDÔLEŽITEJŠIE GITAROVÉ „SEDMIČKY“
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..